• Częściowe uruchomienie szkoły

  Szanowni Państwo

  Zgodnie z możliwością prowadzenia zajeć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I - III, została przekazana szczegółowa informacja o możliowosciach szkoły oraz zasadach organizacji takich zajeć poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym.

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

  Dziękujemy.

 • Oddział przedszkolny - zawieszenie zajęć

  Szanowni Państwo

  W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, informujemy, że funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mogilanach pozostaje zawieszone od 6 maja 2020 do 24 maja 2020.

   

  O dalszych decyzjach w tej sprawie będziemy informować przed upływem tego terminu.

   

  Szkoła funkcjonuje na dotychczasowych zasadach realizując kształcenie na odległość.

 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - rekrutacja uzupełniająca

  Szanowni Państwo

   

  Przypominamy, że w dniach 4 - 8 maja 2020 roku można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mogilanach.

  Posiadamy jeszcze wolne miejsca.

  Podczas składania wniosków należy wykorzystać dokumenty udostępnione na naszej stronie we aktualnościach (należy przeglądnąć starsze informacje).

  Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania szkoły wnioski można składać w formie wygodnej dla Państwa:

  - osobiście w szkole - należy potwierdzić telefonicznie otwarcie sekretariatu;

  - w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: spmogilany@op.pl lub skrzynkę e-puap Szkoły (dokumenty przesłane na e-mail szkoły będą podlegać własnoręcznemu podpisowi w ustalonym, bezpiecznym terminie)

  - można umieścić w skrzynce pocztowej przy drzwiach szkoły (w zaklejonej kopercie opatrzonej adresem szkoły oraz nazwą nadawcy)

   

  Szczegóły: spmogilany@op.pl  lub 12 270 16 10 lub 798 369 157

   

 • KONTYNUACJA ograniczenia funkcjonowania szkoły. Egzaminy.

  Zgodnie z informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej organiczenie funkcjonowania szkół zostaje wydłużone do 24 maja 2020r.

  Do tego czasu szkoły prowadzą kształcenie na odległość zgodnie z dotychczasowymi zasadami.


  Ustalono również nowe terminy egzaminu ósmoklasisty - 16-18 czerwca 2020.

  Szczegóły na stronie:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020


 • OGRANICZNIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY - kontynuacja

  Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

  Zgodnie z informacją przekazaną w mediach w dniu 09.04.2020, utrzymuje się ograniczenie funkcjonowania szkoły na dotychczasowych zasadach do 26 kwietnia 2020.

  Kontynuujemy kształcenie na odległość.

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY zostaje przełożony na późniejszy termin. MEN poinformuje o wyborze terminu na około 3 - 4 tygodnie przed nim.

   

   

 • REKRUTACJA - lista dzieci przyjętych.

  Poniżej przedstawiamy listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolengo i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mogilanach.


  Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego:

  Lista_przedszkole_SPM_-_przyjeci.pdf

  W oddziale przedszkolnym pozostają wolne miejsca. Rekrutacja na nie będzie prowadzona w terminie 4 - 8 maja 2020. Zainteresowanych prosimy o śledzenie naszej strony internetowej - będziemy zamieszczać informacje.


  Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej:

  Lista_szkola_SPM_-_przyjeci.pdf

  Do klasy pierwszej, dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu. Dzieci spoza obwodu szkoły są przyjmowane w procesie rekrutacji o ile są wolne miejsca.


  W przypadku pytań prosimy o kontakt: spmogilany@op.pl lub 798 369 157.

 • REKRUTACJA - listy dzieci zakwalifikowanych

  Poniżej zamieszczamy listy dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do przyjęcia do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mogilanach:


  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

  Lista_przedszkole_SPM_zakwalifikowani.pdf

  KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

  Lista_szkola_SPM_zakwalifikowani.pdf


  Warunkiem rzeczywistego zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej jest potwierdzenie do 3 kwietnia 2020 przez rodzica woli zapisu. Potwierdzenie to odbywa się poprzez złożenie w szkole pisemnego oświadczenia na załączonym fomrularzu, jednak z uwagi na obecną sytuację (ograniczenie w poruszaniu się oraz ograniczenie dostępności do szkoły) proponujemy dodatkowe rozwiązania:

  1. Wydrukowanie oświadczenia woli (poniżej zamieszczamy dokumenty), wypełnienie i podpisanie go i wrzucenie w kopercie do skrzynki zawieszonej przy wejściu do szkoły.

  2. Przesłanie zdjęcia lub skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia na adres e-mail szkoły: spmoglinay@op.pl

  3. Odręczne napisanie na kartce oświadczenia zgodnie z treścią w dokumencie, zeskanowanie, wykonanie zdjęcia i przesłanie na adres e-mail szkoły: spmogilany@op.pl

  4. Przesłanie oświadczenia w formie e-mail na adres szkoły: spmogilany@op.pl. W tytule wiadomości, proszę napisać: "Oświadczenie woli przyjęcia", w treści: "Ja (imię nazwisko rodzica) potwierdzam wolę zapisania mojego syna/córki (imię i nazwisko dziecka) do Klasy 1 / Oddziału przedszkolnego - w Szkole Podstawowej w Mogilanach.

  W razie pytań proszę korzystać z poczty elektronicznej lub telefonu: 798 369 167


  sPotwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszoklnego:

  OP_6._potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka(1).pdf

  Potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawowej

  SP_potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_kl.1.pdf

 • DOSTĘPNOŚĆ SEKRETARIATU I SZKOŁY

  Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz dodatkowe ograniczenia w przemieszczaniu się dostępność do budynku szkoły oraz sekretariatu zostaje dodatkowo ograniczona.

   

  Jeśli Państwo chcecie skontaktować się z sekretariatem Szkoły prosimy o kontakt z nr:

  798 369 157 lub wysłanie e-mala na adres: spmogilany@op.pl.

  W razie potrzeby zostaniecie Państwo umówieni na konkretną godzinę.

   

  Jeśli ktoś z Państwa chce zostawić jakąś informację, na drzwiach szkoły również zamontowaliśmy skrzynkę na listy, która będzie systematycznie opróżniana.

   

 • INFORMACJA O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ

  Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

  Poniżej przedstawiam informację o obowiązujących od 25 marca do odwołania czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informację o sposobacj kształcenia na odległość.

  Większość z naszych uczniów już podjęła działania, czekamy na pozostałych.


  Ksztalcenie_na_odleglosc_-_SP_Mogilany.pdf • UTRZYMANIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

  Zgodnie z dycycją ministra edukacji ograniczenie funkcjonowania Szkoły zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 roku.

  Od 25 marca 2020 szkoła będzie prowadzić kształcenie na odległość dla wszystkich uczniów.

  Informacja o formie i trybie tego kształcenia zostanie opublikowana do najbliższego wtorku.

 • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY - ZMIANY - EPIDEMIA

  Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć (działania ochronne przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa) sekretariat będzie czynny od godz. 10:00 do 14:00. W nagłych przypadkach może wystąpić zmiana czasu pracy.

  W tych godzinach zapraszmy rodziców, którzy chcą złożyć wnioski rekrutacyjne o przyjęcie do szkoły lub oddziału przedszkolengo.

  Wnioski oraz inne dokumenty związane z rekrutacją są do pobrania z naszej strony www (wiadomości poniżej). Może się zdarzyć, że nie będzie na miejscu możliwa konsultacja z pracownikami sekretariatu lub dyrekcją szkoły - w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 12 270 16 10 ewentualnie 798 369 157.

  Indormujemy również, że przypadkach gdy nie będziecie Państwo mogli dostarczyć dokumentów bezpośrendnio do sekretaroiatu szkoły, można skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej - E-puap. Korzystając z opcji "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (kompletny zestaw).

   

 • KORONAWIRUS - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

  Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji, w dniach 12-25 marca 2020 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły i dzieci Oddziału Przedszkolnego.

   

  W dniach 12-13 marca 2020, rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom, mogą przyprowadzić je do szkoły, gdzie będzie zorganizowana opieka (w standardowych godzinach pracy szkoły).

  W dniach 16 - 25 marca 2020 szkoła pozostanie zamknięta dla uczniów.

  Więcej informacji na stronie MEN:

  MEN - zawieszenie zajęć

   

  UWAGA:

  Rodziców prosimy o odbieranie wiadomości na dzienniku elektronicznym - będą tam podawane bieżące informacje.

  Prosimy aby nie traktować zawieszenia zajęć jak ferii. Jest to sytuacja wyjątkowa, zalecamy kontakt mailowy (lub w innej zdalnej formie) z nauczycielami aby dzieci jak najmniej straciły na nieobecności w szkole. Nauczyciele podjęli działania zmierzające do ustalenia form współpracy z uczniami podczas zawieszenia zajęć i pozostają w gotowości do pracy.

 • DZIEŃ OTWARTY

  Zapraszamy rodziców naszych uczniów na dzień otwarty Szkoły, który odbędzie się 17 marca 2020 (wtorek).

  Nauczyciele będą dyżurować od godziny 17.00 do 18:30. 

  Rodzicó klas ósmych zapraszamy na godzinę 17.00 na zebranie w sprawie egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji do szkół średnich.

   

 • REKRUTACJA - dokumenty dla rodziców

  Poniżej zamieszczamy dokumenty dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej Szkoły w Mogilanach.

  Dokumenty należy wypełnić, podpisać (wraz z oświadczeniami i złożyć w sekretariacie szkoły w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji).

 • REKRUTACJA - dzień otwarty

  Zapraszamy rodziców, którzy chcą zapisać dzieci od 1.09.2020 do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej naszej Szkoły na dzień otwarty.

  3 marca 2020 od godziny 17:00

  17:30 - spotkanie rodziców kadnydatów do oddziału przedszkolnego z Dyrektorem oraz nauczycielami

  18:00 - spotkanie rodziców kandydatów do klasy pierwszej z Dyrektorem oraz nauczycielami.

  Podczas dnia otwartego będzie można obejrzeć szkołę, spotkać się z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją. Zapraszamy rodziców wraz dziećmi dla których w szkole będą czekać przygotowane atrakcje.

  Informacje dodatkowe:

  Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej - dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu. Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w tworzonych klasach pierwszych na wniosek rodzica (po spełnieniu kryteriów rekrutacji).

  Rekrutacja do oddziału przedszkolnego. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący roczne, obowiązkowe przygotowanie. Oddział dysponuje 24 miejscami dla dzieci. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego będą zapisane dzieci rodziców deklarujących kontynuację wychowania przedszkolnego. W miare wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci według kryteriów ustawowych oraz ustalonych przez Wójta Gminy Mogilany.

  Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie szkoły oraz podczas dnia otwartego.

   

  Zapraszamy

 • REKRUTACJA - PRZEDSZKOLE/SZKOŁA 2020/2021

  Szanowni Państwo

  Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany w sprawie rekrutacji do Szkół i Przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

  zarzadzienie_rekrutacja_2021.pdf

  Zarządzenie zawiera w szczególności obowiązujący harmonogram rekrutacji.

  Sukcesywnie będziemy na stronie internetowej Szkoły zamieszczać dokumenty rekrutacyjne. Prosimy nie korzystać z dokumentów obowiązujących w latach ubiegłych.


  3 marca 2020 w Szkole Podstawowej w Mogilanach organizujemy dzień otwarty dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego. Podczas niego będzie można oglądnąć szkołę, spotkać się w wychowawcami i dyrektorem.

  Szczegółowy harmonogram dnia otwartego zamieścimy w temrinie późniejszym.


  Z poważaniem

  Dyrektor Szkoły

 • ZEBRANIE RODZICÓW

  Zapraszamy rodziców uczniów na zebranie we wtorek 21 stycznia 2020 roku:

  17:00 - klasy I - IV

  18:00 - klasy V - VIII

   

 • GoAcademy - sketchnoting

  Na prośbę szkolnej Rady Rodziców przedstawiamy ofertę GoAcademy.

  Kursy sporządzania obrazkowych notatek, które budzą kreatywność oraz pozwalają się łatwiej uczyć.

  Oferta GoAcademy jest płatna. Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym materiałem. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, proszę o przesłanie wiadomości do Dyrektora Szkoły przez dziennik elektroniczny. Zebrane informacje zostaną przekazane p. Krystynie Pietrzykowskiej (przeowdnicząca Rady Rodziców). Jeśli zbierze się grupa chętnych, będą podjęte działania mające na celu zorganizowanie szkoleń oraz negocjowanie cen.

  Oferta_Go_ACADEMY_2019.pdf

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Zapraszamy rodziców uczniów na zebranie we wtorek 3 grudnia 2019 roku:

  17:00 - klasy I - IV

  17:30 - oddział przedszkolny;

  18:00 - klasy V - VIII

  Podczas zebrań odbędzie się również tradycyjny KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

  Dyrektor Szkoły zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców ma spotkanie o godzinie 17.30 w sali 2.6A.

  ​​​​​​​


 • DAR SERCA

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10
  tel. 798 369 157

Galeria zdjęć