• EGZAMINY

  Szanowni Rodzice

  Drodzy Uczniowie

   

  Egzaminy gimenazjalne oraz ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem.

  Mogą nastąpić zmiany w przydziałach do sal - zgodnie z tym co przedstawiłem podczas zebrań z Rodzicami oraz na spotkaniu z Radą Rodziców.

  Gimnazjalistów zapraszamy w dniach 10 - 12 kwietnia br. od 8:30.

  Ósmoklasistów zapraszamy w dniach 15 - 17 kwietnia br. od 8:30.

  Wszystkie pozostałe szczegóły zostały przekazane wcześniej przez wychowawców oraz podczas zebrań z rodzicami.

   

 • WYNIKI REKRUTACJI

  KLASY PIERWSZE

  Wszystkie dzieci zostały przyjete.

  Prosimy rodziców kandydatów spoza obwodu szkoły o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  Zalacznik_do_regulaminu_rekrutacji-_potwierdzenie_zapisu_dziecka_klasa_pierwsza.doc

   

  ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

  Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz lista niezakwalifikowanych będzie dostępna w szkole od poniedziałku 8.04.2019

  Prosimy o potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 do 12.04.2019.

  W przypadku braku potwierdzenia dziecko nie zostanie przyjęte, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy niezakwalifikowanych.

  Zalacznik_do_regulaminu_rekrutacji-_potwierdzenie_zapisu_dziecka_oddzial_przedszkolny.doc

   

   

 • Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej Szkoły

  Dzień otwarty dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Mogilanach

  Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego zapraszamy 12 marca 2019 w godzinach 17:00 – 18:30 na konsultacje z nauczycielami.

   

  Rodziców uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum zapraszamy na spotkanie z dyrektorem Szkoły w związku ze zbliżającymi się egzaminami.

  17:00 – Spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej.

  17:15 – Spotkanie dla rodziców uczniów klas III Gimnazjum.

  Spotkania odbędą się w sali 2-11.

   

  Zapraszamy

   

 • DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

  DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  WTOREK 5.03.2019 r.

  Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na dzień otwarty szkoły podczas którego bedzie można poznać szkołę oraz porozmawiać z nauczycielami.

  PLAN DNIA OTWARTEGO:

  Od 17.00 do 18.30:

  - zwiedzanie szkoły, prezentacja pracowni szkolnych,

  - gry i zabawy dla dzieci przygotowane przez nauczycieli.

  17.30 - spotkanie rodziców przyszłych klas pierwszych z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami

  18.00 - spotkanie rodziców przyszłego oddziału przedszkolnego z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami

  ZAPRASZAMY!

   

 • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje, że wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 8 marca do 29 marca 2019 roku.

  Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany: Zarzadzenie_Nr_16_2019_terminy_rekrutacji.pdf

   

  Uchwała Rady Gminy - rekrutacja do oddziału przedszkolnego: Uchwala_nr_XXX_244_2017-_rekrutacja_przedszkola_Zeas.pdf

   

  DOKUMENTY DLA RODZICÓW:

  wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_2019_2020.docx

  1_osw.o_zameldowaniu.doc

  2_oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.doc

  3_oswiadczenie_o_wielodzietnosci.doc

  4_a_osw._o_zatrudnieniu.doc

  4_b._osw._o_nauce.doc

  4_c_osw._o_prowadzeniu_gospodarstwa.doc

  4_d_osw._o_prowadzeniu_pozarolniczej_dzialalnosci_gospodarczej.doc

  5._osw._o_rodzenstwie_kandydata-.doc

   

 • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje, że wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 8 marca do 29 marca 2019 roku.

  Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany: Zarzadzenie_Nr_16_2019_terminy_rekrutacji.pdf

  Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu, po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka.

  W przypadku gdy w utworzonych klasach pierwszych zostaną wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

   

  Uchwała Rady Gminy - rekrutacja do szkoły podstawowej:  Uchwala__nr_XXX_245_2017-_rekrutacja_sz._podstawowe_Zeas.pdf

   

  DOKUMENTY DLA RODZICÓW:

  ZAL._1_SZKOLA_PODSTAWOWA_ZGLOSZENIE_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_KL.I.docx

  ZAL._2_WNIOSEK_O_ZAPISANIE_DZIECKA_6-_letniego_do_kl._I.docx

   

  DODATKOWE OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY:

  1._osw._o_spelnianiu_obowiazku_szkolnego_przez_rodzenstwo_kandydata_do_I_kl..doc

  2._osw.-_kryterium_najblizsza_szkola_dla_dziecka.doc

  3._osw.-_kryterium-_dziecko_uczeszczalo_do_oddzialu_przedszkolnego_w_danej_szkole_podstawowej.doc

  4._osw.-_kryterium-_zamieszkiwanie_na_terenie_Gminy_Mogilany.doc

  5.._osw.-_kryterium-_w_obwodzie_szkoly_zamieszkuja_krewni_kandydata_-_Kopia.doc

  6.__osw.-_kryterium-_oboje_rodzice_prawni_opiekunowie__pracuja_w_obwodzie_szkoly.doc

   

 • TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  Haronogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 został ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany:

  Zarzadzenie_Nr_16_2019_terminy_rekrutacji.pdf

   

 • PODZIĘKOWANIA

  Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów z klasy 4c, którzy podczas ferii ofiarowali materiały oraz pomalowali salę nr 2. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy cieszyć się odnowioną przestrzenią. 

   Uczniowie i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mogilanach

   

  PODZIĘKOWANIA - Obrazek 1

   

  PODZIĘKOWANIA - Obrazek 2

   

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum ona zebranie we wtorek 29 stycznia 2019 roku:

  17:00 - klasy I - III, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum;

  18:00 - klasy IV - VII Szkoły Podstawowej.

   

 • SZKOŁA DLA RODZICÓW

  SZKOŁA DLA RODZICÓW - Obrazek 1

   Wychowywać to kochać i wymagać

   

   

           Zapraszamy na zajęcia dla rodziców i wychowawców prowadzone przez psychologa szkolnego  mgr Jolantę Basistową w Szkole Podstawowej w Mogilanach. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi i dla tych, którzy zmęczeni są ciągłym powtarzaniem tego co dziecko ma zrobić. Zapraszamy też rodziców, którzy czują się bezradni wobec swoich kłopotów z dziećmi. Na zajęciach pracuje się w niedużej, kilkunastoosobowej grupie i uczy się praktycznych umiejętności, między innymi:

  • Jak wspierać dziecko, kiedy przeżywa coś trudnego
  • Jak stawiać mu wymagania
  • Jak radzić sobie ze złym zachowaniem dziecka
  • Jak zachęcać go do nauki i obowiązków domowych

  Spotkania mają luźną atmosferę, są prowadzone przy herbacie i ciastkach, jest  czas na rozmowę o dzieciach i na nauczenie się lepszego radzenia sobie z nimi.

  Warsztaty składają się z 10 cotygodniowych  trzygodzinnych spotkań. Najbliższa „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców“ rozpocznie się 6 lutego 2019 r. w środę o godz. 17.00 i zajęcia będą trwały do godz. 20.00. Wcześniej koniecznie trzeba zapisać się na listę w sekretariacie Szkoły Podstawowej (można to zrobić telefonicznie tel. 12 270 16 10).

   

   

   

 • Andrzejki 2018 - podziekowania

  W ostatnią sobotę listopada, Rada Rodziców zorganizowała już po raz trzeci, zabawę taneczną - Andrzejki 2018, podczas której w mogilańskim dworze bawiło się niemal sto osób.

  Cały dochód z organzacji tej imprezy - 3800zł wzbogacił konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mogilanach i zostanie przeznaczony na potrzeby naszych uczniów.

  Dziękujemy

  Organizatorom - w szczególności p. Marcie Gawor i p. Anecie Głowani - za bezinteresowne zaangażowanie się w organizację wydarzenia.

  Wójtowi Gminy Mogilany - za nieodpłatne udostępnienie Dworu w Mogilanach.

  Gościom - za przybycie, zabawę i hojność.

  Wszystkim, którzy pomogli.

  Dyrektor Szkoły

  Andrzejki 2018 - podziekowania - Obrazek 1

 • ZEBRANIA RODZICÓW

  Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego na zebranie we wtorek 4 grudnia 2018 roku:

  17:00 - klasy I - III, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum;

  17:30 - oddział przedszkolny;

  18:00 - klasy IV - VII Szkoły Podstawowej.

  Podczas zebrań odbędzie się również tradycyjny KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

  ZEBRANIA RODZICÓW - Obrazek 1

 • WYNIKI GMINNYCH KONKURSÓW Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 • DZIEŃ OTWARTY

  Zapraszamy wszystkich rodziców na dzień otwarty, który odbedzie się we wtorek 16 października 2018 r. Nauczyciele będą dyżurować w godz. 17.00 - 18.30.

  W tym dniu odbędzie się również ślubowanie klas pierwszych o godz. 17.00

   

 • OCZYSZCZACZ POWIETRZA

  OCZYSZCZACZ POWIETRZA - Obrazek 1

  Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 • LIST OD MARSZAŁAKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  List od Marszałka Województwa Małopolskiego

   Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

  Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat. 

  Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze. 

  Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

    Z serdecznymi pozdrowieniami 

  Jacek Krupa

  Marszałek Województwa Małopolskiego

 • GMINNE KONKURSY Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  Poniżej zamieszczono regulaminy gminnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę pod patronatem Gminy Mogilany z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległosci:

  regulamin_Gminnego_Konkursu_Historycznego_Niepodleglosc_2018.pdf

  Konkurs_Literacki.pdf

  KONKURS_PLASTYCZNY.pdf

   

 • Zebrania dla rodziców

  Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami we wtorek 11 września 2018 roku:

  17:00 - klasy I - III, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum;

  17:30 - oddział przedszkolny;

  18:00 - klasy IV - VII Szkoły Podstawowej.

  Przydział klas do sal będzie ogłoszony tuż przed zebraniami, w holu szkolnym.

  Po zebraniach, o godzinie 19:00, zapraszamy przedstawicieli klas wyłonionych do Rady Rodziców na spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

   

   

 • Bezpłatne przejazdy dla uczniów

  Szanowni Państwo

  Przekazuję informację zamieszczoną w dniu 29.08.2018 na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany - uczniowie będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.

  Szczegóły informacji: INFORMACJA UG MOGILANY.

 • Dzień adaptacyjny oddziału przedszkolnego

  Szanowni Rodzice

  Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu każdego dziecka. Pierwszy, serdeczny kontakt z rówieśnikami oraz wychowawcami pozwoli Państwa dzieciom na bezstresowe przekroczenie progu przedszkola. Aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w naszym przedszkolu,

  zapraszamy w dniu 3 września 2018 r. w godzinach 9:00 (po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego) – 13:00 na dzień adaptacyjny rodziców wraz z dziećmi przyjętymi do oddziału przedszkolnego.

  W programie:

  • przywitanie i zapoznanie dzieci, rodziców i wychowawców;
  • zabawy integracyjne;
  • poznanie szkoły;
  • wykonywanie prac plastycznych;
  • zabawa dzieci na placu zabaw (jeżeli umożliwi to pogoda).

  Podczas dnia adaptacyjnego będzie okazja aby pierwsze godziny w przedszkolu dzieci mogły spędzić w towarzystwie swoich rodziców.

  Wychowawcy Oddziału Przedszkolnego

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10

Galeria zdjęć