• Nagłówek

   • W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowane są nastepujące programy profilaktyczne:

     

   • ODBLASKOWA SZKOŁA

   • TRZYMAJ FORMĘ

   • Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

     

   • NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

   • ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

    - Program przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

    - Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

    -  Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

    -  Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

    -  W programie zostały zawarte uporządkowane treści dotyczące zdrowia ( dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

    -  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

    CELE SZCZEGÓŁOWE:

    -  Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

    -  Kształtowanie u dzieci podstaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

    -  Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

    -  Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

    -  Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

     

   • ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

   • Adresatami programu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

     

   • KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

   • "Klub Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który pomoże dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

    Pierwszy dzień w szkole to wielkie wydarzenie dla każdego dziecka. Wkracza w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania, pierwsze sukcesy i podejmowane bez rodziców decyzje.

    Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla dzieci, warto więc wykorzystać ten okres, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia i uświadamiając skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Rodzice, nauczyciele, a także instytucje, takie jak Policja, nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.