• Dzień otwarty dla rodziców.

  Zapraszamy rodziców naszych uczniów na dzień otwarty Szkoły.

  15 października 2019 (wtorek) w godzinach 16:00 - 18:00 nauczyciele Szkoły będą dla Państwa dostępni - konsultacje, przekazanie informacji o uczniach itp.

   

 • UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

  W związku z zainteresowaniem ubezpieczeniem NNW uczniów naszej szkoły, przedstawiamy ogólne warunki ubezpieczeniowe, ofertę skierowaną dla naszej szkoły oraz inne dokumenty związane z ubezpieczeniem:

  NNW_OWU_Hestia_Biznes_nowe.pdf

  NNW_OWU_rozszerzenia_szkoly.pdf

  NNW_Sp_w_Mogilanach_OFERTA_NNW_2019_-_2.pdf

  list-men-w-sprawie-ubezpieczen-od-nnw.pdf

  Informujemy, że szkoła nie jest stroną w zawarciu umowy ubezpieczenia. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. Podejmowane czynności przez sekretariat szkoły mają na celu pomoc w obsłudze ubezpieczenia.

  Kontakt do przedstawiciela ubezpieczyciela:

  Wiesław Dzimiński

  STU Ergo Hestia SA - Punkt Standard

  Kraków, ul. Dąbska 18D / LU 15

  Agencja nr 001358

  tel. 12 411-89-92

  tel.kom. 608-40-50-60


 • SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - Obrazek 1

  Wychowywać to kochać i wymagać

   

           Zapraszamy na zajęcia dla rodziców i wychowawców prowadzone przez psychologa szkolnego  mgr Jolantę Basistową w Szkole Podstawowej w Mogilanach. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi i dla tych, którzy zmęczeni są ciągłym powtarzaniem tego co dziecko ma zrobić. Zapraszamy też rodziców, którzy czują się bezradni wobec swoich kłopotów z dziećmi. Na zajęciach pracuje się w niedużej, kilkunastoosobowej grupie i uczy się praktycznych umiejętności, między innymi:

  • Jak wspierać dziecko, kiedy przeżywa coś trudnego
  • Jak stawiać mu wymagania
  • Jak radzić sobie ze złym zachowaniem dziecka
  • Jak zachęcać go do nauki i obowiązków domowych

  Spotkania mają luźną atmosferę, są prowadzone przy herbacie i ciastkach, jest  czas na rozmowę o dzieciach i na nauczenie się lepszego radzenia sobie z nimi.

  Warsztaty składają się z 10 cotygodniowych  trzygodzinnych spotkań. Najbliższa „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców“ rozpocznie się 2 października 2019 r. w środę o godz. 17.00 i zajęcia będą trwały do godz. 20.00. Wcześniej koniecznie trzeba zapisać się na listę w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mogilanach.

   

 • ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO Z ŻAR

  ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO OD 16.09.2019

  PRZYJAZD DO SZKOŁY: 
  PONIEDZIAŁEK  - PIĄTEK
  GODZ. 7.15 - STACJA BENZYNOWA W GŁOGOCZOWIE

  ODJAZD - RYNEK MOGILANY:
  PONIEDZIAŁEK: 16.05
  WTOREK: 16.05
  ŚRODA: 15.10
  CZWARTEK: 16.05
  PIĄTEK: 15.25

 • Kalendarz roku szkolnego

  W zakładce "Kalendarz" został opublikowany Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020 - zapraszamy do zapoznania się.

 • Ruch samochodowy na ul. Św. Bratłomieja

  Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów poruszających się ul Św. Bartomieja Ap. zwracamy się z prośbą aby:

  - w miarę możliwości ograniczyć ruch samochodowy - starsze dzieci, które są przez Państwa dowożone mogą wysiąść w Rynku i dojść do szkoły pieszo;

  - po wysadzeniu dzieci pod szkołą, w godzinach szczytu, nie zawracać w kierunku Rynku (można zjechać do Zakopianki lub ul. Spacerowej.

   

  Informujemy, że na teren szkoły można również wejść od strony boiska. Dojście tam jest znacznie mniej obciążone ruchem samochodowym a tym samym bezpieczniejsze.

   

 • Pierwsze zebranie dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  Pierwsze zebranie w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 10 września zgodnie z niżej przedstawionym harmonogramem:

  klasy I do IV - godzina 17:00

  klasy V do VIII - godzina 18:00

  Spotkanie Szkolnej Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły - godz. 19:00.

   

  Z uwagi na ograniczoną ilość miejs parkingowych, prosimy o pozostawienie samochodów przy mogilańskim Rynku.

   

  Zapraszamy

 • Dowóz dzieci

  W dniu jutrzejszym - 3.09.2019 autobus dowożący dzieci do szkoły z Żar odjedzie o godzinie 7:15.

  Powrót ze szkoły o godzinie 16:00.

  Ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie szkoły.

 • ZAPISY NA OBIADY

  Szanowni Państwo, 

  W związku z ograniczeniem ilości przyznanych szkole płatnych obiadów, pierwszeństwo do korzystania z tych posiłków mają:

  a) dzieci przebywające w szkole pow. 8 godz. lekcyjnych – TAK/NIE* (1 pkt.)

  b) dzieci z klas I - III (1 pkt.)

  c) dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ - TAK/NIE* (1 pkt.)

  d) dzieci spożywające posiłek regularnie – 5 dni w tygodniu – TAK/NIE* (1 pkt.)

  e) dzieci obojga rodziców pracujących – TAK/NIE* (1 pkt.)

  Rodziców zainteresowanych zakupem obiadów prosimy o złożenie do sekretariatu szkoły wypełnionego wniosku w nieprzekraczalnym terminie 04.09.2019 r.

  karta_zgloszenia_na_obiady_-_SP.pdf

  Koszt obiadu 6zł.

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Zapraszamy uczniów i towarzyszących im rodziców na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

  8:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym

   

  Uczniowie klas 0, I - IV

  9:00 - rozpoczęcie Roku Szkolnego na sali gimnastycznej

  po uroczystości na sali uczniowie udają się na spotkania z wychowawcami:

  0 - sala oddziału przedszkolnego

  Ia - 1.5

  Ib - 1.7

  IIa - 1.9

  IIb - 1.2

  IIIa - 1.8

  IIIb - 1.6

  IVa - 2.11

  IVb - 2.5

  Spotkania z wychowawcami do ok. 10:15

   

  Uczniowie klas V - VIII

  9:00 - spotkania w salach z wycchowawcami:

  Va - 2.2

  Vb - 2.5

  Vc - 1.2

  VIa - 2.11

  VIb - 2.6b

  VIc - 2.4

  VII - 2.9

  VIIIa - 2.7

  VIIIb - 2.8

  ok. 9:45 - uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego na sali gimnastycznej (do ok. 10:15)

   

  ZAPRASZAMY

 • WYPRAWKA DLA KLASY PIERWSZEJ

  Poniżej zamieszczamy listę przyborów potrzebnych uczniowi klasy pierwszej:

  wyprawka_ucznia_pierwszej_klasy.pdf

   

 • Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

  W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkoły podstawowej korzystają z podręczników i ćwiczeń do obowiązkowytch zajęć edukacyjnych, wypożyczonych z biblioteki szkolnej (zakupione z dotacji MEN).

  Podręczniki do religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie (zajęcia nadobowiązkowe) - zakupują rodzice.


  Szkolny zestaw podręczników (plik pdf):

  Szkolny_zestaw_podrecznikow_2019_20_R.pdf


 • Koniec zajęć w roku szkolnym tuż tuż...

  Harmonogram wydarzeń i uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego:

  • 14 czerwca 2019 - Turniej Wiedzy o Mogilanach - biorą udział wybrane klasy. Wychowawcy klas przekazują odpowiednie informacje uczniom.
  • 17 czerwca 2019 - Dzień Sportu - 8:45 - 12:00 - uczestniczą wszystkie klasy. Wychowawcy klas przekazaują szczegółowe informacje uczniom.
  • 18 czerwca 2019 - Pożegnanie klas VII SP i III Gimnazjum. Udział biorą klasy VII, VIII SP i III Gimnazjum. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły na 7:40 i przebywają do 4 lekcji (do 11:10) - mają zmieniony rozkład lekcji. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.
  • 19 czerwca 2019 - Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019.
   • 8:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym.
   • Uczniowie klas I - V oraz oddziału zerowego:
    • 9:00 - udział na sali gimnastycznej w zakończeniu Roku Szkolnego.
    • ok. 9:45 - spotkania z wychowawcami - rozdanie świadectw.
   • Uczniowie klas VI - VIII SP i III Gimnazjum:
    • 9:00 - spotkania w klasach z wychowawcami - rozdanie świadectw.
    • 10:00 - zakończenie Roku Szkolnego na sali gimnastycznej.
   • Uczniowie wychodzą do domów ok. 10:45.

  Szczegółowe informacje podawane będą przez wychowawców klas.

   

   

   

 • ZEBRANIA RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH I ODZZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Zapraszamy rodziców przyszłych klas pierwszych i oddziału zerowego na spotkanie z nauczycielami i dyrektorem szkoły.

  • Rodzice dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego - 18 czerwca 2019r. godz. 17.00

   

  • Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej - 18 czerwca 2019r. godz. 17.3O

  Podczas zebrania dla klas pierwszych będzie można zamówić mundurki. Prosimy o przemyślenie rozmiarów.

   

   

 • Zebrania z rodzicami

  Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły w Mogilanach na ostatnie w tym roku zebranie, które odbedzie się we wtorek 4 czerwca 2019 roku.

  Harmonogram:

  • Klasy I - III SP, VIII SP oraz III Gimnazjum - godzina 17:00
  • Klasy VII - godzina 17:30
  • Klasy IV - VI - godzina 18:00
  • Oddział przedszkolny - zebranie połączone z Dniem Mamy.

   

  Zapraszamy

 • Piknik Rodzinny - nagrody :-)

  Tradycyjnie - loteria fantowa - każdy los wygrywa...

  W tym roku, oprócz wielu atrakcyjnych nagród, w losowaniu głównym będzie szansa na HULAJNOGI - ufundowane przez Radę Rodziców.

  Oto one:

  Zapraszamy!

 • VI Piknik Rodzinny

  Zapraszamy naszych uczniów i rodziców na

  VI Piknik Rodzinny Szkoły w Mogilanach

  1.06.2019 - godz. 15:00

  VI Piknik Rodzinny - Obrazek 1

  Tradycyjnie - wiele atrakcji i zabawy.

  Rada Rodziców Szkoły zaprasza wszystkich rodziców do współpracy i pomocy w organizacji tego wydarzenia. Jak co roku, zagwarantujemy naszym dzieciom świetną zabawę.

 • ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Sprawozdanie roczne za rok 2018 zostało umieszone w biuletynie informacji publicznej ZEAS w Mogilanach.   

  Link:

  https://bip.malopolska.pl/nnsurzednicze1,m,320232,2018.html

   

 • MAM TALENT 2019

  Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem konkursu, w dniu 25 kwietnia 2019 roku, w sali narad Urzedu Gminy Mogilany odędzie się II Gminy Konkurs Mam Talent 2019.

   

 • WIELKANOC

  WIELKANOC - Obrazek 1

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10

Galeria zdjęć