• GMINNE KONKURSY Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  Poniżej zamieszczono regulaminy gminnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę pod patronatem Gminy Mogilany z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległosci:

  regulamin_Gminnego_Konkursu_Historycznego_Niepodleglosc_2018.pdf

  Konkurs_Literacki.pdf

  KONKURS_PLASTYCZNY.pdf

   

 • Zebrania dla rodziców

  Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami we wtorek 11 września 2018 roku:

  17:00 - klasy I - III, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum;

  17:30 - oddział przedszkolny;

  18:00 - klasy IV - VII Szkoły Podstawowej.

  Przydział klas do sal będzie ogłoszony tuż przed zebraniami, w holu szkolnym.

  Po zebraniach, o godzinie 19:00, zapraszamy przedstawicieli klas wyłonionych do Rady Rodziców na spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

   

   

 • Bezpłatne przejazdy dla uczniów

  Szanowni Państwo

  Przekazuję informację zamieszczoną w dniu 29.08.2018 na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany - uczniowie będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.

  Szczegóły informacji: INFORMACJA UG MOGILANY.

 • Dzień adaptacyjny oddziału przedszkolnego

  Szanowni Rodzice

  Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu każdego dziecka. Pierwszy, serdeczny kontakt z rówieśnikami oraz wychowawcami pozwoli Państwa dzieciom na bezstresowe przekroczenie progu przedszkola. Aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w naszym przedszkolu,

  zapraszamy w dniu 3 września 2018 r. w godzinach 9:00 (po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego) – 13:00 na dzień adaptacyjny rodziców wraz z dziećmi przyjętymi do oddziału przedszkolnego.

  W programie:

  • przywitanie i zapoznanie dzieci, rodziców i wychowawców;
  • zabawy integracyjne;
  • poznanie szkoły;
  • wykonywanie prac plastycznych;
  • zabawa dzieci na placu zabaw (jeżeli umożliwi to pogoda).

  Podczas dnia adaptacyjnego będzie okazja aby pierwsze godziny w przedszkolu dzieci mogły spędzić w towarzystwie swoich rodziców.

  Wychowawcy Oddziału Przedszkolnego

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mogilanach zapraszają uczniów oraz rodziców na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

  3 września 2018

  8:00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym (pod opieką rodziców).

   

  Dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – IV Szkoły Podstawowej

  9:00 – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – sala gimnastyczna.

  9:30 – Spotkanie z wychowawcami klas.

   

  Uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum

  9:00 – Spotkanie z wychowawcami klas - przydział sal zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem spotkań.

  9:45 – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – sala gimnastyczna.

   

  Uroczystość w obecności Sztandarów Szkół - obowiązuje strój galowy.

   

  Zakończenie uroczystości oraz spotkań z wychowawcami – około 10:00 – 10:15.

  Autobus szkolny:       rano 7:30

                                     powrót 10:30

   

  W przypadku dzieci przedszkolnych, prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji do szkoły do której godziny dziecko będzie pozostawać w przedszkolu.

 • PODRĘCZNIKI DO RELIGII

  RELIGIA
  w roku szkolnym 2018/2019:

   

  Oddział Przedszkolny:

  Tytuł podręcznika zostanie podany w późniejszym czasie.

  Klasa 1:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz ćwiczenia: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków.

  Klasa 2:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz ćwiczenia: Kochamy Pana Jezusa

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 3:

  katechizm i ćwiczenia: Przyjmujemy Pana Jezusa

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 4:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz katechizm: Słuchamy Pana Boga

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 5:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz katechizm: Wierzymy w Pana Boga

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 6:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz katechizm: W Kościele umacniamy wiarę

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 7:

  zeszyt oraz katechizm: Spotykamy się z żywym Słowem
  red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 8:

  zeszyt oraz katechizm: Żyjemy w miłości Boga

  red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 3 gimnazjum:

  zeszyt oraz katechizm: W miłości Boga

  red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

   

 • PODRĘCZNIKI DO WDŻ

  WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  w roku szkolnym 2018/2019:

  Klasa 4:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 5:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 6:

  ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 7:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 8:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 3 gimnazjum:

  ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków.

   

 • Spotkania dla rodziców przyszłych klas I, IVc i 0

  Zapraszamy rodziców przyszłych klas pierwszych i oddziału zerowego na spotkanie z nauczycielami i dyrektorem szkoły.

  • Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej - 20 czerwca br. godz. 18:00
  • Rodzice dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego - 20 czerwca br. godz. 18:00

   

  Zapraszamy również rodziców uczniów nowootworzonej klasy IVc - 20 czerwca br. godz. 19:00

 • Podziękowania

  V Piknik Rodzinny Szkoły Podstawowej w Mogilanach

  już za nami

  W imieniu swoim i całej społeczności szkolnej - nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i zaangażowanie w realizacji tego wydarzenia.

  Po raz kolejny mogliśmy liczyć na bezinteresową Państwa pomoc, dzięki której nie zorganizowalibysmy tej imprezy. Dzięki Panstwu, dzieci mogły brać udział w wielu konkursach z nagrodami, odbyła się emocjonująca loteria fantowa, w szkole i wokół niej na naszych uczniów czekały atrakcje i dobra zabawa.

  Ponieważ nie chciałbym pominąć kogokolwiek a wiem, że z pomocą przyszło wielu rodziców, przyjaciół szkoły, firm itd. Pozwolę sobie ogólnie podziękować wszystkim z Państwa.

  Zapraszamy za rok.

   

  Życzę sukcesów

  Dyrektor Szkoły

  Mirosław Pulikowski

 • PIKNIK RODZINNY

  V PIKNIK RODZINNY!

  Już w najbliższą sobotę (9.06.18) zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na świetną zabawę. Bawimy się od 15 do 20 na boisku przy Szkole Podstawowej. Przewidzianych jest wiele atrakcji, m.in.:
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 1 występy wokalne
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 2 loteria fantowa
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 3 pokaz karate
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 4pokazy robotów
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 5tenis stołowy, rozgrywki sportowe
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 6balonowe cuda

  I wiele, wiele innych!

  Główną nagrodą w loterii fantowej jest ROWER 🚲 , ufundowany przez firmę Boryszew S.A Nowoczesne Produkty Aluminiowe oddział w Skawinie oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 7
 • RODO

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679 ) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
  informuje się, iż:

  • Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki, ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1, 32-031 Mogilany.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą –Prawo Oświatowe 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
   do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  • Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo.dmarek@onet.pl
   

 • ZEBRANIA RODZICÓW

  Zapraszamy

  rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego

  na zebrania dotyczące informacji o ocenach przewidywanych.

   

  Harmonogram:

  17:00

  - klasy I - III

  17:30

  - oddział przedszkolny

  18:00

  - klasy 4 - 7

  - klasy Gimnazjum

  Zapraszamy.

 • WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019. 

  Lista_szkola_SPM_-_przyjeci.pdf

   

 • WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole na rok szkolny 2018/2019

  Lista_przedszkole_SPM_-_przyjeci.pdf

   

 • Zebranie dla rodziców

  Zapraszamy

  rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego

  na zebrania śródokresowe.

   

  Harmonogram:

  17:00

  - klasy I - III

  17:30

  - oddział przedszkolny

  18:00

  Zebranie ogólne z Dyrektorem Szkoły dla rodziców uczniów klas 6-7 oraz gimnazjum (sala gimnastyczna, około 10-15 minut)

  - klasy 4 - 7

  - klasy Gimnazjum

  Zapraszamy.

 • WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole na rok szkolny 2018/2019

  Ilość miejsc – 24.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  Lista_przedszkole_SPM(1).pdf

  UWAGA:

  Wolę przyjęcia dziecka do oddziału przed szkolnego rodzice składają w sekretariacie Szkoły, w formie pisemnej do 17 kwietnia 2018 r.
  Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli przyjęcia.

  W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia, na miejsce dziecka zakwalifikowanego zostanie przyjęte kolejne pod względem przyznanej punktacji dziecko niezakwalifikowane w pierwszym terminie.

  Druk potwierdzenia woli przyjęcia: Zalacznik_do_regulaminu_rekrutacji-_potwierdzenie_zapisu_dziecka-1.doc

  12.04.2018
  Dyrektor Szkoły
  mgr Mirosław Pulikowski

 • WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019.  
   
  Ilośd otwieranych oddziałów – 2 (do 25 osób w każdym oddziale).
   
  Lista zawiera wszystkie dzieci, które zostały zakwalifikowane, również te, przyjmowane z urzędu (zamieszkałe w obwodzie szkoły)  
   

  Lista kandydatów zakwalifikowanych:  Lista_szkola_SPM.pdf

  UWAGA:

  Podstawą przyjęcia dzieci sześcioletnich jest przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w art. 36 ust. 2 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
   
   

  Wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej rodzice składają w sekretariacie Szkoły do 11 kwietnia 2018 r. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest potwierdzenie woli przyjęcia.

   

  Druk potwierdzenia woli przyjęcia: Zalacznik_do_regulaminu_rekrutacji-_potwierdzenie_zapisu_dziecka-1_klasa.doc
   
  Lista kandydatów niezakwalifikowanych:
  Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do przyjęcia.
   

   
  9.04.2018
  Dyrektor Szkoły
  mgr Mirosław Pulikowski

   

 • Dzień otwarty dla rodziców uczniów Szkoły w Mogilanach

  Zgodnie z kalendarzem Roku Szkolnego Szkoły Podstawowej w Mogilanach

  dnia 13 marca 2018

  zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjalnych oraz Oddziału Przedszkolnego

  na Dzień Otwarty Szkoły

  nauczyciele będą dyżurować w godzinach

  17:30 - 18:30

   

  Zapraszamy

 • Dzień otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogilanach

  zaprasza

  wszystkich rodziców wraz z dziećmi, które od 1 września 2018 pójdą do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego

  na

  Dzień Otwarty Szkoły

  6 marca 2018 od godziny 17:00

  W trakcie Dnia Otwartego:

  • Spacer po szkole.
  • Możliwość udziału dzieci w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli.
  • 17:30 - spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców kandydatów do pierwszej klasy.
  • 18:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego.

   

  ZAPRASZAMY

  Dzień otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców - Obrazek 1

   

   

   

   

 • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje, że wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 5 marca do 30 marca 2018 roku.

  Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany: Zarzadzenie_Nr_8_2018_terminy_rekrutacji.pdf

   

  Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu, po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka.

  W przypadku gdy w utworzonych klasach pierwszych zostaną wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

   

  Uchwała Rady Gminy - rekrutacja do szkoły podstawowej:  Uchwala__nr_XXX_245_2017-_rekrutacja_sz._podstawowe_Zeas.pdf

   

  DOKUMENTY DLA RODZICÓW:

  ZAL._1_SZKOLA_PODSTAWOWA-_ZGLOSZENIE-_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_do_kl._I.docx

  ZAL._2_WNIOSEK__O___ZAPISANIE_DZIECKA__6-_letniego_do_kl._I..docx

   

  DODATKOWE OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY:

  1._osw._o_spelnianiu_obowiazku_szkolnego_przez_rodzenstwo_kandydata_do_I_kl..doc

  2._osw.-_kryterium_najblizsza_szkola_dla_dziecka.doc

  3._osw.-_kryterium-_dziecko_uczeszczalo_do_oddzialu_przedszkolnego_w_danej_szkole_podstawowej.doc

  4._osw.-_kryterium-_zamieszkiwanie_na_terenie_Gminy_Mogilany.doc

  5.._osw.-_kryterium-_w_obwodzie_szkoly_zamieszkuja_krewni_kandydata_-_Kopia.doc

  6.__osw.-_kryterium-_oboje_rodzice_prawni_opiekunowie__pracuja_w_obwodzie_szkoly.doc

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10

Galeria zdjęć