• WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019. 

  Lista_szkola_SPM_-_przyjeci.pdf

   

 • WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole na rok szkolny 2018/2019

  Lista_przedszkole_SPM_-_przyjeci.pdf

   

 • Zebranie dla rodziców

  Zapraszamy

  rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego

  na zebrania śródokresowe.

   

  Harmonogram:

  17:00

  - klasy I - III

  17:30

  - oddział przedszkolny

  18:00

  Zebranie ogólne z Dyrektorem Szkoły dla rodziców uczniów klas 6-7 oraz gimnazjum (sala gimnastyczna, około 10-15 minut)

  - klasy 4 - 7

  - klasy Gimnazjum

  Zapraszamy.

 • WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole na rok szkolny 2018/2019

  Ilość miejsc – 24.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  Lista_przedszkole_SPM(1).pdf

  UWAGA:

  Wolę przyjęcia dziecka do oddziału przed szkolnego rodzice składają w sekretariacie Szkoły, w formie pisemnej do 17 kwietnia 2018 r.
  Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli przyjęcia.

  W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia, na miejsce dziecka zakwalifikowanego zostanie przyjęte kolejne pod względem przyznanej punktacji dziecko niezakwalifikowane w pierwszym terminie.

  Druk potwierdzenia woli przyjęcia: Zalacznik_do_regulaminu_rekrutacji-_potwierdzenie_zapisu_dziecka-1.doc

  12.04.2018
  Dyrektor Szkoły
  mgr Mirosław Pulikowski

 • WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019.  
   
  Ilośd otwieranych oddziałów – 2 (do 25 osób w każdym oddziale).
   
  Lista zawiera wszystkie dzieci, które zostały zakwalifikowane, również te, przyjmowane z urzędu (zamieszkałe w obwodzie szkoły)  
   

  Lista kandydatów zakwalifikowanych:  Lista_szkola_SPM.pdf

  UWAGA:

  Podstawą przyjęcia dzieci sześcioletnich jest przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w art. 36 ust. 2 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
   
   

  Wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej rodzice składają w sekretariacie Szkoły do 11 kwietnia 2018 r. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest potwierdzenie woli przyjęcia.

   

  Druk potwierdzenia woli przyjęcia: Zalacznik_do_regulaminu_rekrutacji-_potwierdzenie_zapisu_dziecka-1_klasa.doc
   
  Lista kandydatów niezakwalifikowanych:
  Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do przyjęcia.
   

   
  9.04.2018
  Dyrektor Szkoły
  mgr Mirosław Pulikowski

   

 • Dzień otwarty dla rodziców uczniów Szkoły w Mogilanach

  Zgodnie z kalendarzem Roku Szkolnego Szkoły Podstawowej w Mogilanach

  dnia 13 marca 2018

  zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjalnych oraz Oddziału Przedszkolnego

  na Dzień Otwarty Szkoły

  nauczyciele będą dyżurować w godzinach

  17:30 - 18:30

   

  Zapraszamy

 • Dzień otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogilanach

  zaprasza

  wszystkich rodziców wraz z dziećmi, które od 1 września 2018 pójdą do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego

  na

  Dzień Otwarty Szkoły

  6 marca 2018 od godziny 17:00

  W trakcie Dnia Otwartego:

  • Spacer po szkole.
  • Możliwość udziału dzieci w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli.
  • 17:30 - spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców kandydatów do pierwszej klasy.
  • 18:00 - spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego.

   

  ZAPRASZAMY

  Dzień otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców - Obrazek 1

   

   

   

   

 • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje, że wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 5 marca do 30 marca 2018 roku.

  Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany: Zarzadzenie_Nr_8_2018_terminy_rekrutacji.pdf

   

  Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu, po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka.

  W przypadku gdy w utworzonych klasach pierwszych zostaną wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

   

  Uchwała Rady Gminy - rekrutacja do szkoły podstawowej:  Uchwala__nr_XXX_245_2017-_rekrutacja_sz._podstawowe_Zeas.pdf

   

  DOKUMENTY DLA RODZICÓW:

  ZAL._1_SZKOLA_PODSTAWOWA-_ZGLOSZENIE-_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_do_kl._I.docx

  ZAL._2_WNIOSEK__O___ZAPISANIE_DZIECKA__6-_letniego_do_kl._I..docx

   

  DODATKOWE OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY:

  1._osw._o_spelnianiu_obowiazku_szkolnego_przez_rodzenstwo_kandydata_do_I_kl..doc

  2._osw.-_kryterium_najblizsza_szkola_dla_dziecka.doc

  3._osw.-_kryterium-_dziecko_uczeszczalo_do_oddzialu_przedszkolnego_w_danej_szkole_podstawowej.doc

  4._osw.-_kryterium-_zamieszkiwanie_na_terenie_Gminy_Mogilany.doc

  5.._osw.-_kryterium-_w_obwodzie_szkoly_zamieszkuja_krewni_kandydata_-_Kopia.doc

  6.__osw.-_kryterium-_oboje_rodzice_prawni_opiekunowie__pracuja_w_obwodzie_szkoly.doc

   

   

 • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje, że wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 5 marca do 30 marca 2018 roku.

  Zarzadzenie_Nr_8_2018_terminy_rekrutacji.pdf

  Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany: Uchwała Rady Gminy - rekrutacja do oddziału przedszkolnego: Uchwala_nr_XXX_244_2017-_rekrutacja_przedszkola_Zeas.pdf

  DOKUMENTY DLA RODZICÓW:

  wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_2018_2019.doc

  1_osw.o_zameldowaniu.doc

  2_oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.doc

  3_oswiadczenie_o_wielodzietnosci.doc

  4_a_osw._o_zatrudnieniu.doc

  4_b._osw._o_nauce.doc

  4_c_osw._o_prowadzeniu_gospodarstwa.doc

  4_d_osw._o_prowadzeniu_pozarolniczej_dzialalnosci_gospodarczej.doc

  5._osw._o_rodzenstwie_kandydata-.doc

   

   

 • TERMINY REKRUTACJI

  Haronogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 został ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany:

  Zarzadzenie_Nr_8_2018_terminy_rekrutacji.pdf

   

 • ZEBRANIA RODZICÓW

  Zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania, które odbedą się we wtorek 23.01.2018 r.:

  17.00 - klasy I - III SP

  17.30 - oddział przedszkolny

  17.30 - oddziały gimnazjalne

  18.00 - klasy IV - VII SP

   

 • WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY W MOGILANACH

  Wolontariusz

  Zebrana kwota (zł)

  Jakub Budek

  452,88

  Grzegorz Kuras

  971,32

  Alicja Dubiel

  2034,80

  Justyna Klimczyk

  1330,82

  Dominika Witas

  1691,90

  Martyna Nenko

  1580,92

  Kamil Chowaniec

  1004,04

  razem

  9066,68

   

  Wolontariusze wspomagający :

  1. Sebastian Roś

  2. Janusz Kozik

  3. Natalia Łukasik

  4. Julia Wojciechowska

  5. Julita Tylek

  6. Paulina Gucwa

  7. Jakub Ożóg

  8. Jakub Czekaj

  9. Paulina Tylek

  10. Hanna Papież

   

  Podziękowania dla Piekarni Włosań za pyszne ciasta dla wolontariuszy.

  zobacz zdjęcia

   

 • SZKOŁA DLA RODZICÓW

   

  Wychowywać to kochać i wymagać