• SZKOŁA DLA RODZICÓW

  SZKOŁA DLA RODZICÓW - Obrazek 1

   Wychowywać to kochać i wymagać

   

   

           Zapraszamy na zajęcia dla rodziców i wychowawców prowadzone przez psychologa szkolnego  mgr Jolantę Basistową w Szkole Podstawowej w Mogilanach. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi i dla tych, którzy zmęczeni są ciągłym powtarzaniem tego co dziecko ma zrobić. Zapraszamy też rodziców, którzy czują się bezradni wobec swoich kłopotów z dziećmi. Na zajęciach pracuje się w niedużej, kilkunastoosobowej grupie i uczy się praktycznych umiejętności, między innymi:

  • Jak wspierać dziecko, kiedy przeżywa coś trudnego
  • Jak stawiać mu wymagania
  • Jak radzić sobie ze złym zachowaniem dziecka
  • Jak zachęcać go do nauki i obowiązków domowych

  Spotkania mają luźną atmosferę, są prowadzone przy herbacie i ciastkach, jest  czas na rozmowę o dzieciach i na nauczenie się lepszego radzenia sobie z nimi.

  Warsztaty składają się z 10 cotygodniowych  trzygodzinnych spotkań. Najbliższa „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców“ rozpocznie się 6 lutego 2019 r. w środę o godz. 17.00 i zajęcia będą trwały do godz. 20.00. Wcześniej koniecznie trzeba zapisać się na listę w sekretariacie Szkoły Podstawowej (można to zrobić telefonicznie tel. 12 270 16 10).

   

   

   

 • Andrzejki 2018 - podziekowania

  W ostatnią sobotę listopada, Rada Rodziców zorganizowała już po raz trzeci, zabawę taneczną - Andrzejki 2018, podczas której w mogilańskim dworze bawiło się niemal sto osób.

  Cały dochód z organzacji tej imprezy - 3800zł wzbogacił konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mogilanach i zostanie przeznaczony na potrzeby naszych uczniów.

  Dziękujemy

  Organizatorom - w szczególności p. Marcie Gawor i p. Anecie Głowani - za bezinteresowne zaangażowanie się w organizację wydarzenia.

  Wójtowi Gminy Mogilany - za nieodpłatne udostępnienie Dworu w Mogilanach.

  Gościom - za przybycie, zabawę i hojność.

  Wszystkim, którzy pomogli.

  Dyrektor Szkoły

  Andrzejki 2018 - podziekowania - Obrazek 1

 • ZEBRANIA RODZICÓW

  Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego na zebranie we wtorek 4 grudnia 2018 roku:

  17:00 - klasy I - III, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum;

  17:30 - oddział przedszkolny;

  18:00 - klasy IV - VII Szkoły Podstawowej.

  Podczas zebrań odbędzie się również tradycyjny KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

  ZEBRANIA RODZICÓW - Obrazek 1

 • WYNIKI GMINNYCH KONKURSÓW Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 • DZIEŃ OTWARTY

  Zapraszamy wszystkich rodziców na dzień otwarty, który odbedzie się we wtorek 16 października 2018 r. Nauczyciele będą dyżurować w godz. 17.00 - 18.30.

  W tym dniu odbędzie się również ślubowanie klas pierwszych o godz. 17.00

   

 • OCZYSZCZACZ POWIETRZA

  OCZYSZCZACZ POWIETRZA - Obrazek 1

  Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 • LIST OD MARSZAŁAKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  List od Marszałka Województwa Małopolskiego

   Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

  Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat. 

  Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze. 

  Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

    Z serdecznymi pozdrowieniami 

  Jacek Krupa

  Marszałek Województwa Małopolskiego

 • GMINNE KONKURSY Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  Poniżej zamieszczono regulaminy gminnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę pod patronatem Gminy Mogilany z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległosci:

  regulamin_Gminnego_Konkursu_Historycznego_Niepodleglosc_2018.pdf

  Konkurs_Literacki.pdf

  KONKURS_PLASTYCZNY.pdf

   

 • Zebrania dla rodziców

  Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami we wtorek 11 września 2018 roku:

  17:00 - klasy I - III, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum;

  17:30 - oddział przedszkolny;

  18:00 - klasy IV - VII Szkoły Podstawowej.

  Przydział klas do sal będzie ogłoszony tuż przed zebraniami, w holu szkolnym.

  Po zebraniach, o godzinie 19:00, zapraszamy przedstawicieli klas wyłonionych do Rady Rodziców na spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

   

   

 • Bezpłatne przejazdy dla uczniów

  Szanowni Państwo

  Przekazuję informację zamieszczoną w dniu 29.08.2018 na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany - uczniowie będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.

  Szczegóły informacji: INFORMACJA UG MOGILANY.

 • Dzień adaptacyjny oddziału przedszkolnego

  Szanowni Rodzice

  Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu każdego dziecka. Pierwszy, serdeczny kontakt z rówieśnikami oraz wychowawcami pozwoli Państwa dzieciom na bezstresowe przekroczenie progu przedszkola. Aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w naszym przedszkolu,

  zapraszamy w dniu 3 września 2018 r. w godzinach 9:00 (po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego) – 13:00 na dzień adaptacyjny rodziców wraz z dziećmi przyjętymi do oddziału przedszkolnego.

  W programie:

  • przywitanie i zapoznanie dzieci, rodziców i wychowawców;
  • zabawy integracyjne;
  • poznanie szkoły;
  • wykonywanie prac plastycznych;
  • zabawa dzieci na placu zabaw (jeżeli umożliwi to pogoda).

  Podczas dnia adaptacyjnego będzie okazja aby pierwsze godziny w przedszkolu dzieci mogły spędzić w towarzystwie swoich rodziców.

  Wychowawcy Oddziału Przedszkolnego

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mogilanach zapraszają uczniów oraz rodziców na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

  3 września 2018

  8:00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym (pod opieką rodziców).

   

  Dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – IV Szkoły Podstawowej

  9:00 – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – sala gimnastyczna.

  9:30 – Spotkanie z wychowawcami klas.

   

  Uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum

  9:00 – Spotkanie z wychowawcami klas - przydział sal zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem spotkań.

  9:45 – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego – sala gimnastyczna.

   

  Uroczystość w obecności Sztandarów Szkół - obowiązuje strój galowy.

   

  Zakończenie uroczystości oraz spotkań z wychowawcami – około 10:00 – 10:15.

  Autobus szkolny:       rano 7:30

                                     powrót 10:30

   

  W przypadku dzieci przedszkolnych, prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji do szkoły do której godziny dziecko będzie pozostawać w przedszkolu.

 • PODRĘCZNIKI DO RELIGII

  RELIGIA
  w roku szkolnym 2018/2019:

   

  Oddział Przedszkolny:

  Tytuł podręcznika zostanie podany w późniejszym czasie.

  Klasa 1:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz ćwiczenia: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków.

  Klasa 2:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz ćwiczenia: Kochamy Pana Jezusa

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 3:

  katechizm i ćwiczenia: Przyjmujemy Pana Jezusa

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 4:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz katechizm: Słuchamy Pana Boga

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 5:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz katechizm: Wierzymy w Pana Boga

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 6:

  zeszyt formatu A4 (32-kartkowy, w kratkę) oraz katechizm: W Kościele umacniamy wiarę

  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 7:

  zeszyt oraz katechizm: Spotykamy się z żywym Słowem
  red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 8:

  zeszyt oraz katechizm: Żyjemy w miłości Boga

  red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

  Klasa 3 gimnazjum:

  zeszyt oraz katechizm: W miłości Boga

  red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. św. Stanisława BM, Kraków

   

 • PODRĘCZNIKI DO WDŻ

  WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  w roku szkolnym 2018/2019:

  Klasa 4:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 5:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 6:

  ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 7:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 8:

  podręczniki + ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków

  Klasa 3 gimnazjum:

  ćwiczenia: Wędrując ku dorosłości, red. Teresa Król, wyd. Rubikon, Kraków.

   

 • Spotkania dla rodziców przyszłych klas I, IVc i 0

  Zapraszamy rodziców przyszłych klas pierwszych i oddziału zerowego na spotkanie z nauczycielami i dyrektorem szkoły.

  • Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej - 20 czerwca br. godz. 18:00
  • Rodzice dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego - 20 czerwca br. godz. 18:00

   

  Zapraszamy również rodziców uczniów nowootworzonej klasy IVc - 20 czerwca br. godz. 19:00

 • Podziękowania

  V Piknik Rodzinny Szkoły Podstawowej w Mogilanach

  już za nami

  W imieniu swoim i całej społeczności szkolnej - nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i zaangażowanie w realizacji tego wydarzenia.

  Po raz kolejny mogliśmy liczyć na bezinteresową Państwa pomoc, dzięki której nie zorganizowalibysmy tej imprezy. Dzięki Panstwu, dzieci mogły brać udział w wielu konkursach z nagrodami, odbyła się emocjonująca loteria fantowa, w szkole i wokół niej na naszych uczniów czekały atrakcje i dobra zabawa.

  Ponieważ nie chciałbym pominąć kogokolwiek a wiem, że z pomocą przyszło wielu rodziców, przyjaciół szkoły, firm itd. Pozwolę sobie ogólnie podziękować wszystkim z Państwa.

  Zapraszamy za rok.

   

  Życzę sukcesów

  Dyrektor Szkoły

  Mirosław Pulikowski

 • PIKNIK RODZINNY

  V PIKNIK RODZINNY!

  Już w najbliższą sobotę (9.06.18) zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na świetną zabawę. Bawimy się od 15 do 20 na boisku przy Szkole Podstawowej. Przewidzianych jest wiele atrakcji, m.in.:
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 1 występy wokalne
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 2 loteria fantowa
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 3 pokaz karate
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 4pokazy robotów
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 5tenis stołowy, rozgrywki sportowe
  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 6balonowe cuda

  I wiele, wiele innych!

  Główną nagrodą w loterii fantowej jest ROWER 🚲 , ufundowany przez firmę Boryszew S.A Nowoczesne Produkty Aluminiowe oddział w Skawinie oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

  PIKNIK RODZINNY - Obrazek 7
 • RODO

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679 ) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
  informuje się, iż:

  • Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki, ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1, 32-031 Mogilany.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą –Prawo Oświatowe 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
   do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  • Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo.dmarek@onet.pl
   

 • ZEBRANIA RODZICÓW

  Zapraszamy

  rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, klas Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego

  na zebrania dotyczące informacji o ocenach przewidywanych.

   

  Harmonogram:

  17:00

  - klasy I - III

  17:30

  - oddział przedszkolny

  18:00

  - klasy 4 - 7

  - klasy Gimnazjum

  Zapraszamy.

 • WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019. 

  Lista_szkola_SPM_-_przyjeci.pdf

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10

Galeria zdjęć