Klauzula informacyjna Inspektor ochrony danych Monitoring

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych wychowanków/dzieci/uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Świętego Bartłomieja Apostoła 16/1 , 32-031 Mogilany, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo.dmarek@onet.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) każdy wychowanek/dziecko/uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) wychowanek/dziecko/uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

9) mogą być też przetwarzane szczególne kategorie danych, na podstawie Artykułu 9 RODO ustęp 2lit.a

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
    ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
    32-031 Mogilany
  • tel/fax: 12 270-16-10
    tel. 798 369 157

Galeria zdjęć