Programy profilaktyczne Projekty unijne

Programy profilaktyczne

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowane są nastepujące programy profilaktyczne:

 

ODBLASKOWA SZKOŁA

TRZYMAJ FORMĘ

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

- Program przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

- Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

-  Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

-  Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

-  W programie zostały zawarte uporządkowane treści dotyczące zdrowia ( dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

-  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-  Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

-  Kształtowanie u dzieci podstaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

-  Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

-  Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

-  Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Adresatami programu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

"Klub Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który pomoże dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Pierwszy dzień w szkole to wielkie wydarzenie dla każdego dziecka. Wkracza w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania, pierwsze sukcesy i podejmowane bez rodziców decyzje.

Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla dzieci, warto więc wykorzystać ten okres, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia i uświadamiając skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Rodzice, nauczyciele, a także instytucje, takie jak Policja, nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
    ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
    32-031 Mogilany
  • tel/fax: 12 270-16-10
    tel. 798 369 157

Galeria zdjęć