Klauzula informacyjna Inspektor ochrony danych

Klauzula informacyjna

Obiekt objęty monitoringiem wizyjnym

 • Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1, 32-031 Mogilany.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo.dmarek@onet.pl
 • Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do nadpisania.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10

Galeria zdjęć