• Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych

        • Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dostępny jest dla uczniów i rodziców po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego szkoły.