• Konkurs Leśne Inspiracje

      Konkurs „Leśne Inspiracje” - Zapraszamy!

      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję

      Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

      Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest

      „Piękno lasu".

      Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

     • Prodręczniki na rok szkolny 2022/2023

      Szanowni Państwo

      Ponieżej zamieszczamy wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku skzolnym 2022/2023.

      Przypominamy, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zakupuje szkoła z dotacji MEiN i wypożycza uczniom.

      Podręczniki z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie zakupują rodzice we własnym zakresie (o ile taki podręcznik lub ćwiczenia są wymagane). Prosimy o zapoznanie się z wykazem:

  • Partnerzy

   • Gmina Mogilany
   • GOK Mogilany