FACEBOOK

                

Data

Sobota 12.06.2021

Motto szkoły

"Nie dla szkoły się uczysz lecz dla życia"

                                                  Seneka

MATLANDIA

LEPSZA SZKOŁA

W szkole realizowany jest projekt edukacyjny z matematyki.

Wiadomości

 • Zapraszamy rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych (rozpoczynających naukę od 1.09.2021) na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas.

  Spotkania odbędą się 22.06.2021 od godziny 17:00.

  Zapraszamy

  Z uwagi na możliwe obostrzenia sanitarne mogą zostać wprowadzone zmiany w organizacji spotkania.

 • Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej były podawane do publiczej wiadomosci po zakończeniu postępwania.

  W sytuacji gdy rodzice kandydata nie zdążyli odczytać komunikatów, można uzyskać informacje w sekretariacie szkoły - osobiści lub telefonicznie.

 • INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA SP MOGILANY, POPRZEZ LIKWIDACJĘ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  W dniu 25 lutego 2021 roku, Rada Gminy Mogilany, podjęła Uchwałę Nr XXVI/272/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

  Z uzasadnienia do ww. Uchwały:

  Uchwała o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, polegającym na likwidacji oddziału przedszkolnego ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Gminy Mogilany, wynika z art. 89 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 20.16 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 910 póżn. zm.). Przepis ten stanowi, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14– 18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. Warunkiem podjęcia uchwały normatywnej jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

 • Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego

  na rok szkolny 2021/2022

  WAŻNY KOMUNIKAT:

  W związku z podjętymi przez Organ Prowadzący krokami związanymi z przekształceniem Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w szkole (przeniesienie do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach "Iskierka" z Oddziałem w Libertowie), informujemy:

  Szkoła Podstawowa w Mogilanach będzie prowadzić normalną rekrutację do oddziału przedszkolnego w szkole, do czasu podjęcia ostatecznej uchwały Rady Gminy o przekształceniu Szkoły.

 • Szanowni Państwo

  Tradycyjnie, każdego roku, organizowaliśmy dzień otwarty dla rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do naszej Szkoły.

  Podczas tych spotkań była możliwość poznania szkoły, rozmowy z dyrekcją i nauczycielami. Z tej okazji najczęściej korzystali rodzice, którzy po raz pierwszy stanęli przed wyborem szkoły dla swoich dzieci.

  W tym roku dzień otwarty został zaplanowany na 9 marca 2021, tak aby przed upływem terminu składania dokumentów była okazja do rozwiania wątpliwości.

  Z uwagi na sytuację epidemiczną, być może nie uda się realnie "otworzyć drzwi" dla wszystkich zainteresowanych. Z tego powodu proponujemy rozwiązanie on-line:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10
  tel. 798 369 157

Galeria zdjęć